سفارش تبلیغ
صبا ویژن

● رایحه ●

نظر

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین

                                     روی دل با کاروان کربلا دارد حسین

از حریم کعبه ی جدش به اشکی شست دست

                             مروه پشت سر نهاد، اما صفا دارد حسین

می برد در کربلا هفتاد و دو ذبح عظیم

                              بیش ازین ها حرمت کوی منا دارد حسین 

بسکه محمل ها رود منزل به منزل با شتاب

                             کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین 

دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا

                           با کدامین سر کند، مشکل دوتا دارد حسین 

شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا

                           جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین