سفارش تبلیغ
صبا ویژن

● رایحه ●

نظر

هرگزم نقش تو از لوح و دل جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود
در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند
تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود
یا صاحب الزمان
خدایا توفیقی عنایت کن تا در مقام سربازی
سرباز آقا صاحب الامر عج باشیم