بخش های مرتبط
پيام
ساعت ویکتوریا

صاحب

+ كروبي حيا كن...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
صاحب
خانم ريحانه..ما كه با اينا كاري نداريم....
رصد مي كنيم
صاحب
اگه عكسشونو نذارم...چيكار كنم
صاحب
بابا ما از اول تو تريپ اين جور عكسا بوديم..عكس گل بلبل از كجا بيارم
صاحب
عكس گل بلبل كه زياده...اما چه كنم يار گله داره ددده
صاحب
شب خوش
اگه ما عكس گل و بلبل نخواهيم بايد چيكار كنيم؟؟ گل و بلبل به درد كي ميخوره خودتونو گول نزنيد
*جواد*
كروبي حيا كن سبزي فروشي وا كن
ساعت ویکتوریا