قرمز سبز آبي خاکستري
هركس چيزي را دوست بدارد، از آنْ بسيارياد مي كند . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت