شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

صاحب

+ سلام. همه صفحات اختصاصي كه درست كردم آدرسشون از بين رفته. با تغيرات قالب باز هم درست نشد.كسي ميتونه كمك كنه؟ يا علي
صاحب
89/3/10
صاحب
منتظرم دوستان.....
صاحب
بازم منتظرم
يه يکي دو هفته صفحات اختصاصي مشکل داشت .. ولي الان درست شده ... يادت باشه آخر آدرس صفخات بايد « / » رو بذاري
صاحب
از بچه هاب هيئتي انتظار داشتيما.....نشد..يا حق.بازم منتظريم
ساعت دماسنج
صاحب
رتبه 0
0 برگزیده
336 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
صاحب عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top