سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

● رایحه ●

نظر

به نام خدا


قال رسول‌الله(ص): «عَلِیٌّ (ع) خَیرُ مَن یُصَلّی اِلَی القِبلَهِ بَعدی؛
پس از من، علی (ع) بهترین کسی است که به سوی قبله نماز می گزارد»
احقاق الحق 15/212

1.دنیای رز ؟
دنیای ذر یعنی دنیایی که خداوند همه ارواح انسانها را قبل از خلقت در عالم دنیا آفرید ذر به معنای ذره و ذریه آدم است

2.اگر مردی صدای زن را بیاورد و با همان صدا شعر بخواند گوش دادن به آن حرام است ؟یا نه
این عمل جایز نیست.

3.چرا گفتن که ما فقط 14 معصوم داریم یعنی در اصل دیگر کسی وجود نخواهد داشت که گناه نکند یعنی سعی نکند؟
عصمت مقامی است که خداوند بر اثر شایستگی های ذاتی پیامبران و امامان به آنها داده است و انسانهای بسیاری هستند که گناه انجام نداده اند ولی معصوم نیستند. و خداوند برای انسانهای گناهکار باب توبه و استغفار را باز گذاشته است.

4.دختری که کمتر از 9سال دارد اگر شعر با آوازبخواندگوش دادن حرام است یا نه؟
 
جایز نیست.

5.چرا خداوند بعضی ها را معلول می آفریند و بعضی ها راسالم.اگر معلولها شایسته نبودند وچون انسان وجود نداشته پس این شایستگی کجا اثبات شده؟
خداوند کسی را معلول نمی آفریند معلول شدن بچه ها بدست خود پدر و مادرها است.

6.معلول های جسمی و ذهنی به بهشت می روند اگر بله پس این شایستگی کجا اثبات شده؟
خداوند آنها را عاقل می کند و بعد به بهشت میبرد.

7.چرا زن نمی تواند چند همسر برای خود برگزیند :با توجه به حدیث پیامبر دربار ه ای تشت آب و زن کاسه بدست و تکنولوزی امروز که با ورود اولین اسپرم .زیگوت ساخته می شود آیا امروز میشود یک زن چند همسر بگیرد؟
 زنها هم می توانند با رعایت احکام شرعی چند شوهر بکنند و اینکه یک زن در یک زمان چند شوهر داشته باشد کار حیوانی است و عقل و فطرت هیچ انسانی آن را قبول نمی کند.

8.کسی که گناه کرده و توبه کرده وتوبه او پذیرفته شده باشد و خدا هم او را ببخشد آ؛یا گناه کار است؟
9.فرق کسی که گناه کرده و توبه کرده و خدا او را بخشیده و کسی که گناه نکرده چیست؟اگر مساوی است پس عدل خدا کجاس؟
پاسخ 8و 9.اگر توبه واقعی کند گناهش آمرزیده می شود مثل آنکه گناه نکرده ولی درجه او بادرجه کسی که اصلا گناه نکرده متفاوت است و این همان عدالت خدا است.

10.آیا اطاعت نکردن شیطان از خداوند در سجده کردن بر انسان آیا تقدیر شیطان نبود و از آنجا که تقدیر را خداوند معین می کند آیا اطاعت نکردن شیطان از خداوند یک جور اطاعت شیطان از خداوند برای رقم خوردن تقدیر نیست؟
شیطان به خواست و اراده خودش سجده نکرد و اگر میخواست سجده کند مثل دیگر ملائکه می توانست.

11. چرا خداوند در اعمال اسباب عالم دیده نمیشود ؟مثل تولید باران؟
خداوند کارهای دنیا را با اسباب طبیعی خودش انجام میدهد

12.رابطه علم خداو اراده انسان ؟
 علم خدا از طریق اراده خود انسان است یعنی خدا میداند که فلان انسان با اراده خودش خوب یا بد می شود مثل معلمی که آینده شاگردش را از طریق اراده خودش می داند.

13.چرا خداوند قدرت درک یافتن کامل خدا مثل پاسخ سوال اینکه خئداوند قبل از اینکه چیزی را بیا فریند چکار میکرد؟
علم و دانش ما به مراتب کمتر از آن است که بتوانیم ذات خدا را درک کنیم.

14.اگر کسی خودکشی کند آیا عزرائیل جان آن را گرفته اگر بله مگر عزرائیل فقط به امر خدا عمل نمیکند پس در اصل آن شخص به امر خدا کشته شده است پس چرا به جهنم میرود؟
 کسی که خودکشی می کند در واقع خودش از خدا میخواهد که توسط عزرائیلش جان او را بگیرد.

15.اگر در بهشت ازدواجهست پس تولید مثل هم است پس این فرزند که در بهشت به دنیا میاد چه شایستگی داشته چرا ما نباید فرزندان بهشت باشیم این شایستگی کجا اثبات شده است؟
هر عالمی برای خودش آثار خاصی دارد و آثار عالم بهشت مربوط به خود آن عالم است