سفارش تبلیغ
صبا ویژن

● رایحه ●

زیباترین بانوی هستی
شاید با دیدن این عنوان، گمان کنید می خواهم راجع به شایسته ترین دختر دنیا و یا همان "ملکه زیبایی" مطلبی بنگارم، اما نه! می خواهم
زیباترین بانوی هستی را معرفی کنم. نه ملکه زیبایی جهان را.
شاید نخستین پرسش شما این باشد: فرق میان این دو چیست؟
ابتدایی ترین پاسخ آن است که ملکه زیبایی، نقش و نگاری ظاهری است که فقط در افسانه ها و رویاهای پوچ، یافت می شود، شاید بخت
برگشته ای او را بیابد و یا در آرزوی لقای او چون تشنه کامی که در رویای سراب صحرانوردی می کند بمیرد.
اما زیباترین بانوی هستی؛ اینک در کنار توست و یا شاید در کنار تو بوده است و هم اکنون دیگر نیست. دور و برت را خوب نگاه کن شاید او را
بیابی، چهره معصومانه ای دارد، دلی به سادگی زلال آب، همراه اوست، همیشه حزنی در دل دارد! می دانی چرا؟ برایت می گویم: یادت
می آید وقتی کوچک بودی، بازی می کردی و زمین می خوردی می گفت: مادر به قربان تو، چرا رنجیدی؟ چرا آب در دلت لرزید؟ادامه مطلب...